ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดบ้าน โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ)

          โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดบ้านวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 11.00 น.
สำรองที่ได้ที่ลิ้งค์: https://goo.gl/forms/VScPect4Oqv2GF0w2

          สอบถามเพิ่มเติม
          โทร. 02-5130270 ext. 234 or www.sis.edu/bangkok
          หรือ Email: ploy.marketing@sis.edu
          St. Stephen's Open House on Monday 10th December 2018, 9.00 - 11.00
          - Over 20 years of quality education
          - Nursery through to Year 13
          - Strong philosophy "East meets West"
          - EYFS, IPC, IMYC, IGCSE and A-Levels
          - Great Academic results
          - After-school Sports and Clubs
          - Happy family atmosphere
          For reservation: https://goo.gl/forms/VScPect4Oqv2GF0w2
          More information please contact:
          Tel. 02-5130270 ext. 234 or www.sis.edu/bangkok