ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อุทยานการเรียนรู้ TK park เชิญร่วมกิจกรรม TK Workshop : เวิร์คชอปสำหรับผู้ที่สนใจออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้

          อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ Deschooling Game by เถื่อนเกม จัด "Workshop ออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้" ในเทศกาลบอร์ดเกม TK Board Game Festival ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเสริมสร้างทักษะในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผ่านการใช้เครื่องมือเกมการเรียนรู้ เหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ นักออกแบบการเรียนรู้ และผู้ที่สนใจอยากออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
          โดยการอบรมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 10.30 – 16.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าสมัครเข้าร่วมการอบรม บุคคลทั่วไป 750 บาท สมาชิกอุทยานการเรียนรู้ TK park 500 บาท (ค่าสมัครทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวิทยากร อุปกรณ์และอาหารว่างของการอบรมทั้งสองวัน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)) ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://goo.gl/SLQT5h ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 257 4300 ต่อ 226 (ธัญสร, นิวัฒน์)