ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ศึกษาดูงาน

          พรพิมล วิมลวัตรเวที รองผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นตัวแทน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในแผนกต่างๆของโรงพยาบาลจากสถานที่จริง และวิธีการทำงานจริง การเอ็กซเรย์ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง และการทำงานในห้องยา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และค้นหาความถนัดของตนเอง โดยมีภญ.จิราภรณ์ พานิชนิตินนท์ ร่วมให้คำแนะนำ ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วๆนี้