ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ท่านเสรี ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม บริจาคเงิน 4 ล้านประเดิมก้อนแรกสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรรณรุจิ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอก ดร. เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริจาคเงินจำนวน 4 ล้านบาทประเดิมก้อนแรก เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์ฝึกสมาธิบรรณรุจิ บนที่ดินจำนวน 19 ไร่ ณ บ้านเขาน้อย หมู่ 6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว จะมีศาลาแสดงธรรม และมีการแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกสร้างกุฏิไว้ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและเผยแพร่หลักธรรมทางพุทธศาสนาอย่างถูกต้องให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร. บรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย เจ้าของไร่บรรณรุจิ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในการนำไปดำเนินการต่อ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)