ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: นักศึกษาไทยได้เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับโลก

          นายอภิรัฐ หอวิเชียร นักศึกษาจาก หลักสูตร Creative Media Design มหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอร์ด สามารถ ชนะเลิศ จากกิจกรรม Thailand Design Creator Competition 2018 เวทีการแข่งขันประชันความสามารถทางด้าน กราฟฟิคดีไซน์
          จัดการแข่งขัน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล การแข่งขันครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 120 คน จาก 42 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ concept "Smart city" ทั้งนี้ นายอภิรัฐ หอวิเชียร จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้ารับการแข่งขันระดับโลก บนเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา