ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: ซัมซุงมอบสื่อแนะแนวอาชีพ แพร่ภาพทีวีทางไกลในพระราชดำริ

          พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา และ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ชุดเนื้อหาวีดิทัศน์แนะนำอาชีพ Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' จาก นายซองฮวาน คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่อสานต่อพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียม โดยชุดเนื้อหาวีดิทัศน์แนะนำอาชีพทั้ง 43 เรื่อง เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้จักอาชีพยุคใหม่ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางอาชีพในอนาคต เนื้อหาทั้งหมดผลิตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเว็บแอปพลิเคชั่น Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ Samsung Smart Learning Center "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต"