ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ม.รังสิต รุกขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital University

          มหาวิทยาลัยรังสิต เดินหน้าพัฒนาการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับเป็นองค์กรอัจฉริยะเต็มรูปแบบ พร้อมก้าวสู่การเป็น Digital University ที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิยาลัยรังสิต และ นายชิษะณุพงษ์ ชัยปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจากกลุ่มเอจีไอเอส คอนซอเตียม ได้ร่วมลงนามในสัญญา "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะ" ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ กลุ่มเอจีไอเอส คอนซอเตียม โดยมีคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง 6-200 อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต
          ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการฯ กล่าวว่า ด้วยกระแส Digital Disruption ที่กลืนกินธุรกิจเล็กใหญ่ซึ่งปรับตัวไม่ทันในโลกดิจิทัลวันนี้ ทำให้หลายองค์กรมีการปรับตัว รวมทั้งสถาบันการศึกษาก็เช่นกัน มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของ Digital Transformation ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคของคนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เมื่อคนเริ่มหันมาสนใจและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น การดำเนินงานขององค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถทำงานทุกอย่างแบบ Automation เพราะไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือระยะเวลาการทำงาน หรือลดต้นทุนได้เท่านั้น แต่โจทย์สำคัญคือองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ทั้งยังช่วยให้สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวสู่ "Digital University" ที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเริ่มดำเนินการจัดทำ "โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต" ขึ้น
          "สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ม.รังสิต ได้ทำความร่วมมือกับ กลุ่ม เอจีไอเอส คอนซอเตียม ในการปรับรูปโฉมของมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อก้าวสู่การให้บริการระบบเทคโนโลยีและสารเทศเต็มรูปแบบ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของในส่วนของระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบลงทะเบียนเพื่อให้เกิดการบูรณาการกันอย่างเต็มรูปแบบและรองรับการใช้งาน, ระบบบริการนักศึกษาผ่านอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ รวมไปถึงการให้บริการ Cashless Society เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่สังคม Digital University ได้อย่างแท้จริง" ผศ.ดร.เชฏฐเนติ กล่าวเพิ่มเติม
          ด้าน นายชิษะณุพงษ์ ชัยปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะ จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี ซึ่งจะครอบคลุมทั้งงานโครงสร้างระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย และงานพัฒนาระบบงานดิจิทัลทั้งหมด
          "ในขั้นตอนการดำเนินงาน จะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงสร้างระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสามารถรองรับการบูรณาการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นจึงทำการปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร หรือ ERP และระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยให้สามารถทำงานร่วมกับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศขององค์กรมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ สุดท้ายคือการพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักศึกษา คณะอาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสามารถทำให้มหาวิทยาลัยรังสิตสามารถก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ" นายชิษะณุพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย