ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญน้องๆระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมเปิดประสบการณ์เรียนรู้และประชันความคิดสร้างสรรค์ กับ โครงการ ‘ถาปัด Indy Creativity Workshop ’61

          Domino Challenge 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา เตรียมพร้อมให้ดี!!! 
          การกลับมาอีกครั้งกับการประชันความคิดสร้างสรรค์ Domino Challenge 2 ชิงทุนเรียนฟรี5ปี!
          จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
          กำหนดการ โครงการ 'ถาปัด Indy Creativity Workshop '61
          15 มิถุนายน 2561 ทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งคลิปวิดีโอนำเสนอแนวความคิด เกี่ยวกับหัวข้อ พร้อมแนะนำ ตัวผู้สมัคร
          22 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย ที่จะได้เข้าแข่ง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          29 มิถุนายน 2561 ทีมผู้เข้ารอบเข้ารับตัวต่อโดมิโนไปฝึกฝน และเข้าฟังบรรยายหัวข้อการประกวด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.00 น.-12.00 น.
          19 - 20 กรกฎาคม 2561 ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งแบบ Sketch Design ชิ้นงานตัวต่อโดมิโนของทีมตนเองที่ คณะผู้จัดงาน
และเริ่มต่อโดมิโนในสถานที่จริง ตามพื้นที่ๆ
          กำหนดลงทะเบียน เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ห้องบัวหลวง อาคาร 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เริ่มล้มตัวต่อโดมิโน และประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
          โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2166 e-mail architecture@spu.ac.th