ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2561

          หลักสูตรอบรม Oracle Database (Q2) : April - June 2018 (อบรมแบบ Public)
          ตารางอบรมเดือน เมษายน 2561
          หลักสูตรดังต่อไปนี้
          1.Oracle Database : Administration (DBA)
          เริ่มอบรมวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561
          ค่าอบรมท่านละ 20,000 บาท

          ตารางอบรมเดือน พฤษภาคม 2561
          หลักสูตรดังต่อไปนี้
          1.Oracle Database : Administration (DBA)
          เริ่มอบรมวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2561
          ค่าอบรมท่านละ 20,000 บาท
          3.Oracle Database : Master Backup&Recovery with RMAN
          เริ่มอบรมวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2561
          ค่าอบรมท่านละ 22,000 บาท
          4.Oracle Database : PL/SQL Programming
          เริ่มอบรมวันที่ 28 , 30 - 31 พฤษภาคม 2561
          ค่าอบรมท่านละ 16,000 บาท
          
          ตารางอบรมเดือน มิถุนายน 2561
          หลักสูตรอบรมดังต่อไปนี้
          1.Oracle Database : Administration (DBA)
          เริ่มอบรมวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2561
          ค่าอบรมท่านละ 20,000 บาท
          2.Oracle Database : Expert SQL Tuning
          เริ่มอบรมวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561
          ค่าอบรมท่านละ 17,000 บาท
          3.Oracle Database : Master Backup&Recovery with RMAN
          เริ่มอบรมวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2561
          ค่าอบรมท่านละ 22,000 บาท
          4.Oracle Database : SQL Programming
          เริ่มอบรมวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561
          ค่าอบรมท่านละ 16,000 บาท
          รายละเอียดเพิ่มเติม
          1.หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g r2 และ 12c r2 ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
          2.หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
          3.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
          4.ในการอบรม มี File E Book แจกให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
          5.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

          เงื่อนไขการชำระเงิน
          1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
          2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
          3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน
       
          เกี่ยวกับเรา
          Thailand Training Center (T.T.C.)
          เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยทางด้านความรู้ มีบุคลากรที่เป็นเลิศ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมด้วยบริการจากใจ และให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรที่เราเปิดอบรม ดังนี้