ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เหล่าออเจ้า!! นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง @ศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่

          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำนักศึกษาเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนกับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ คุณคมกฤษ บริบูรณ์ เจ้าของศูนย์ส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ทั้งนี้นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์แล้วยังสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับคนรุ่นใหม่ โดยนักศึกษาได้เยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับวิธีการสานไม้ไผ่ให้ได้มาตรฐานส่งออกต่างประเทศอีกด้วย