ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SVL Group จัด “SVL Internship Challenge Program” สร้างโอกาสนักศึกษาทำงานจากประสบการณ์จริง

          SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมฝึกประสบการณ์การทำงานกับบริษัทใน SVL Group ผ่านโครงการ "SVL Internship Challenge Program" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงในอนาคต โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารจาก Facebook : SVL ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เม.ย 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 085-1555-657 หรือ Line ID : hrsvl_bkk