ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ค่ายเยาวชนอาเซียนฤดูร้อน…เรียนรู้โลก วิศวกรรมและวัฒนธรรมไทย

          รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานเปิดค่ายฤดูร้อนเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1 (KMITL ASEAN Engineering Summer Camp) ต้อนรับอาจารย์ และเยาวชนจากประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา วิถีวัฒนธรรมไทย แนวทางศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ถ่ายทอดประสบการณ์ในต่างแดน และแนวโน้มวิศวกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก