ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานคณะกรรมการโรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์และคุณขวัญชนก เตชะวิจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ เดินทางเข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ณ กรุงลอนดอน

          เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานคณะกรรมการโรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ และคุณขวัญชนก เตชะวิจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ ผู้ถือใบอนุญาตวิทยาลัยนานาชาติ รีเจ้นท์กรุงเทพฯ (www.ricbkk.com) ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งจัดการประชุมเป็นประจำในทุกปีสำหรับศูนย์การสอนของมหาวิทยาลัยลอนดอนที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
          ซึ่งวาระการประชุมในปี ค.ศ. 2018 นี้นั้น มหาวิทยาลัยลอนดอนได้จัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นใหม่จำนวน 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรปริญญาตรีทางด้าน Data Science ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอล "digital disruption" และอีกหลักสูตร คือ Post Graduate Certificate of Teaching in Higher Education หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านการเรียนการสอน แล้วมีความสนใจที่จะเสริมทักษะความรู้และวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา