ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน

           นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหาร และคณะทำงานรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกการบิน สบพ. และรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ สบพ. โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ และนาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน ผู้บริหาร ครูการบิน และศิษย์การบิน สบพ. ร่วมให้การต้อนรับ และพาคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของศูนย์ฝึกการบิน อาทิ ห้องปฏิบัติการ Flight Simulator ห้องบรรยายสรุป และโรงเก็บอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์