ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

DPU จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “Secret to Success By Chef IK” พบ “เชฟอิ๊ก” บรรณ บริบูรณ์

          หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "Secret to Success By Chef IK" พบ "เชฟอิ๊ก" บรรณ บริบูรณ์ เชฟชื่อดังที่จะมาเล่าประสบการณ์การทำอาหารสุขภาพแบบเป็นกันเอง พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาและมุมมองของอาชีพเชฟที่เปลี่ยนไปในประเทศไทย สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่ต้องการทำงานสายอาชีพเขฟ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง