ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

นศ. สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้า รองชนะเลิศ ออกแบบเพื่อการพัฒนาชุมชน การแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7

           วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) นางสาววิภาวี วิพลชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยถึงการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 (7th Architectural skills Competition) จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4 คน โดยนางสาววิภาวี ได้เป็นตัวแทนจากวิทยาเขตตรัง ร่วมกับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน ร่วมกันคิดค้นผลงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ชุมชน จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดออกแบบเพื่อการพัฒนาชุมชนมาได้ 
          นางสาววิภาวี กล่าวว่า กิจกรรมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรมในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 15 มหาวิทยาลัย โดยในแต่ละทีม จะมีการสลับสมาชิกในทีมเพื่อร่วมกับทีมที่มาจากสถาบันอื่น ในการช่วยกันคิดและทำกิจกรรม โดยตนได้ร่วมกับเพื่อนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ออกแบบชุมชน พื้นที่อ่าวป่ากั้งและอ่าวบ้านใหม่ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง คิดตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเน้นวิถีชุมชน 
          นางสาววิภาวี กล่าวต่อว่า ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อมา ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ แต่ละทีมก็ได้ร่วมกันวางแผนปรับปรุงและพัฒนาชุมชน ตามที่ได้เห็นปัญหาของชุมชนที่ลงไป ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่พบคือ พื้นที่อ่าวป่ากั้งและอ่าวบ้านใหม่ มีปัญหาเรื่องของขยะและน้ำขัง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่มีการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง จึงได้รวบรวมทุกปัญหาที่พบเจอ มาคิดหาวิธีการแก้ไข และนำเสนอผลงานในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยใช้ชื่อผลงานว่า "มุกด์เดิมเดิม" คือ เป็นการพัฒนาเกาะมุกด์ให้ดีขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเกาะมุกด์ไว้เช่นเดิม โดยในการนำเสนอผลงานก็มีชาวบ้านในชุมชนร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะด้วย
          นอกจากนั้น นางสาววิภาวี ได้เน้นย้ำอีกว่า ผลงานที่นำเสนอนั้น ทางกลุ่มได้มีคอนเซ็ปหลักคือ ให้ชาวบ้านรู้จักพึ่งพาตัวเอง เริ่มจากการรู้จักตัวเอง และช่วยกันพัฒนาบ้านของตัวเองให้ดีขึ้น.