ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ร่วมยินดี! คณาจารย์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล วิจัย ระดับดี สภาวิจัยแห่งชาติ”60

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะ ในโอกาสเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ผลงานวิจัย ระดับดี สาขานิติศาสตร์ ชื่อเรื่อง การจัดทำประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดของประเทศไทย (The Codification of Substantive Drug Code) จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลในงาน"วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventor's Day 2018)" และ"งานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3" ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ