ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ร่วมยินดี! นศ.นิติศาสตร์ ป.เอก ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สภาวิจัยแห่งชาติ”60

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้พิพากษาศาลฎีกา ในโอกาสเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ ชื่อเรื่อง การพัฒนากฎหมายสำหรับกระบวนการยุติธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่น(LAW DEVELOPMENT ON THE JUSTICE OF PROCEDURAL PROCESS OF LOCAL ELECTION) จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลในงาน"วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventor's Day 2018)" และ "งานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3" ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
          ติดต่อ คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2383,2258 หรือ 08 9027 2258
          โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2384 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/law/th/content.php?cid=6738