ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.อ.ตรัง สอบสัมภาษณ์ นักเรียนสมัครสอบโครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง

           วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นักเรียนและนักศึกษาที่สมัครสอบเข้าเรียนในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา2561 โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง หรือสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ประกอบด้วย สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ จะประกาศรายชื่อ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.trang.psu.ac.th เฟซบุ๊คชื่อ "งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง" หรือโทรสอบถามที่ งานรับนักศึกษา โทร. 075-201721, 075-201726, 075-201770, 075-201735.