ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: “Joe talks และบรรยายพิเศษเติมความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า Wharton School of Business”

           ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคมนักเรียนเก่า The Wharton Club of Thailand จัดงาน Joe talks เพื่อพบปะสังสรรค์และเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า Wharton School of Business, University of Pensyllvania ในประเทศไทย โดยเชิญ Professor Nicolaj Siggelkow (ที่ 5 จากซ้าย) บรรยายเรื่อง Connected Strategy หรือ กลยุทธ์การสร้างความผูกพันธ์ระหว่างลูกค้า และ Professor Phil Tetlock (ที่ 3 จากซ้าย) บรรยายเรื่อง Superforecasting หรือ การทำนายเหตุการณ์ด้วยข้อมูลใหญ่ ที่เกษรวิลเลจ ชั้น 19 ศูนย์การค้าเกษรพลาซ่า