ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SPU ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ทุกท่าน! ร่วม ถอดรหัสความสำเร็จ กับ DR. FINTECH ใน Tech Talk Season 2 #6

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง Tech Talk Season 2 #6
ถอดรหัสความสำเร็จ DR. FINTECH ผู้ร่วมก่อตั้ง 4 ฟินเทคชั้นนำ iTAX, Noon, Wealth Inc., และ ล่าสุด JIB Digital Consult
เปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับคนไทยทุกคน
          โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ (เรือบิน) CEO JIB Digital Consult
          วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 14.30 น.
          ณ Exhibition ชั้น 1 Zone A มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)
          สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/70e3jwptf2ckyNeG3