ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดพิธีเปิดงาน “The 1st KVIS Invitational Science Fair”

          โรงเรียนกำเนิดวิทย์กำหนดจัดพิธีเปิดงาน "The 1st KVIS Invitational Science Fair" ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้มาร่วมกันนำเสนอผลการทำงานวิจัยของตนเอง โดยมี ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้ก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมงาน 
          ในโอกาสนี้ ปตท.จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมทำข่าว โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการแนบ ทั้งนี้ ปตท.จัดรถตู้เพื่ออำนวยความสะดวกท่านสื่อมวลชนในการเดินทางทำข่าวไป-กลับจากกรุงเทพฯ ซึ่งรถตู้จะออกเดินทางจากหน้าสำนักงานใหญ่ ปตท. ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. โดยกรุณาแจ้งยืนยันการร่วมเดินทางที่อีเมล Salinthorn_k@pttplc.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ น.ส. พิชญาภา กังแฮ (090 982 9090) หรือ ศศิวิมล ปัญจมาพิรมย์ (086 567 3397)