ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตอกย้ำศักยภาพผลงานวิจัยอาจารย์ทุน ป.เอกรุ่นล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Young Talents Symposium 2018)

          หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำลังผลักดันร่วมกับรัฐบาลเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน ทำอย่างไรให้คนท่องเที่ยวในต่างจังหวัด เมืองรอง เพิ่มมากขึ้นๆ แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีนโยบายเรื่อง "ไทยเท่" ทำอย่างไรให้แต่ละจังหวะมีมูลค่าเพิ่ม โดยการเอาวัฒนธรรมไทยเป็นตัวตั้งแล้วเอานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สินค้าและบริการมีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ นโยบายไทยเท่นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยกระจายรายได้ในส่วนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นได้ ที่สำคัญเน้นอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้ามามีส่วนร่วมเศรษฐกิจไทยแลนด์4.0อย่างจริงจังเป็นเหมือนการวางรากฐานของภาคกลุ่มธุรกิจของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญร่วมงานสัมมนา UTCC Young Talents Symposium 2018 ประกาศศักยภาพอาจารย์นักวิจัยผู้ได้รับทุนปริญญาเอกรุ่นล่าสุดของมหาวิทยาลัยฯ กับผลงานทางวิชาการอันโดดเด่นเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ วันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.นี้ ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 เวลา 08.30 – 15.00 น. (สำรองที่นั่ง 086 356 4729 : คุณโอ๋)