ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.ศรีปทุม ชลบุรี MOU ม.แห่งชาติลาว ผนึกกำลังร่วมผลิตบัณทิตคุณภาพสู่ตลาดแรงงานอาเซียน

          ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ รศ.ดร.พุธ สิบมาลาวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาและผลิตบัณทิตสู่ตลาดแรงงานอาเซียน พร้อมแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี รศ. เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ , อาจารย์อริสรา เสริมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษาและแนะแนว และอาจารย์นันท์วดี ชัยจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้
          จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย รศ.เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่2 ม.ศรีปทุม ชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท จาก ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ท่านอุปทูต และดร.สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โทร. 0 38146123โทรสาร 0 38146011 e-mail : spuc@east.spu.ac.th
          เว็บไซต์ http://www.east.spu.ac.th/admission/
          หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/spuchonburi/
          หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ที่ https://www.youtube.com/Spu Chonburi