ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561
          สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.graduate.cmru.ac.th
          หรือ โทรสอบถามได้ที่ 053-885990-9