ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจเข้าคอร์สเรียนภาษาจีน

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจเข้าคอร์สเรียนภาษาจีน สามารถเลือกเรียนได้ในวันพุธ แบ่งเป็น 3 รอบ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 25 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น. และวันเสาร์ แบ่งเป็น 3 รอบ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 4 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดโทร 0-2954-7300 ต่อ 462, 084-522-8093