ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

          อาจารย์ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ พ.ต.อ.ส.พญ.นาตยา นครชัย ผู้บริหารโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่กับฝึกปฏิบัติจริง เน้นการสร้างสรรค์งานผ่านกระบวนการคิดที่ทันสมัยโดยใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้