ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: 2 ทีมชนะเลิศโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้ารับถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

          ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับ ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีรับถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้กับทีมผู้ชนะเลิศประเภทภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทีม พู่มี่ โดย นางสาวปัณฑารีย์ ธนพัฒน์หงส์ (ซ้ายสุด) และนางสาวภรภัทร ศรีนพนิคม (ที่2 จากซ้าย) จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมผู้ชนะเลิศประเภทภาษาไทย ได้แก่ ทีม I Believe I can Fly โดย นายดุษพงษ์ คันธจันทร์ (ที่2 จากขวา) และนางสาวลดานุช ปุพพโก (ขวาสุด) จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลจำลอง โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (CIPIT Court Young Ambassador Award 2017) โดยได้รับเกียรติจาก ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ (ที่4 จากซ้าย) อธิบดีผู้พิพากษา และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมแสดงความยินดี 
          ทั้งนี้ทีมชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษและภาษาไทย จะเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาดูงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ณ หน่วยงานต่างๆ และยังได้รับโอกาสฝึกงานกับบริษัทกฎหมายหรือสำนักงานทนายความชั้นนำในประเทศไทย