ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

เพื่อความก้าวหน้า! คณะศิลปศาสตร์ SPU ต้อนรับ Jinan University จากจีน

          ผศ. ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Shao Yi - Dean, College of Chinese Language and Culture, Jinan University, P.R.China พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร วิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ สำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และห้องปฏิบัติการทางการบิน SPU Airlines ณ อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1581,1583 อีเมล์ : punpanit.ch@spu.ac.th
          เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/
          หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/LiberalArtsSPU/
          หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends