ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ว.ปิโตรเปิดรับป.โท

          อนาคตที่คุณสร้างได้ด้วยมือของคุณเอง
          สมัครเลย!!! วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
          บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2560
          สอบสัมภาษณ์ มกราคม 2561
          ประกาศผล(E-mail) กุมภาพันธ์ 2561
          http://www.ppc.chula.ac.th/web/index.php/importantdate/
          สอบาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2184116
          *การให้ทุนเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด