ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันกันตนา จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ ให้ อู่ ไตรเทพ และ เอก เอี่ยมชื่น

          บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีประสาทปริญญา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตปริญญาโท รุ่น 3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง และบัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตภาพยนตร์ และสาขาการผลิตแอนิเมชัน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน
ภายในงานได้รับเกียรติ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา และคณะกรรมการสภาสถาบัน, นางสมสุข กัลย์จาฤก มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556, นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558, คณะผู้บริหารบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, ผู้บริหาร และคณาจารย์สถาบันกันตนา เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
          ในพิธี ประธานฯ ได้มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านได้แก่ นายไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์ และนายเอก เอี่ยมชื่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ และผลิตสื่อบันเทิง โดยมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพภาพยนตร์ นับเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและระดับนานาชาติ พร้อมด้วยคุณค่าควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ เป็นผู้ที่ได้ประกอบความรู้ความสามารถด้านสื่อบันเทิงทั้งมวล และกำกับความรู้นั้นด้วยคุณงามความดี มาใช้ในการบริหารกิจการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
          จากนั้นประธานฯได้มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ให้แก่มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย โดยมี อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์แถวหน้าของประเทศไทย เข้าร่วมรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิงในครั้งนี้ และได้มอบปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ จำนวน 3 ราย สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน จำนวน 5 ราย พร้อมมอบเข็มพระศิวะนาฏราชทองคำให้แก่บัณฑิต ที่มีผลการเรียนดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสถาบันกันตนา จากนั้นผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญานตน และประธานฯ กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไป