ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ! เด็กการค้าระหว่างประเทศ SPU “ความสำคัญของภาษา ในการค้าระหว่างประเทศ หัวใจของธุรกิจ “

          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ SPU โดยเชิญ คุณเปรมวดี ลิ้มมงคล IT Sourcing Manager CIMB Thai Bank มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ""ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ"" เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับนักศึกษา โดยวิทยากรเล่าประสบการณ์ผ่านมุมมองของคนทำงาน พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคสำคัญในการใช้ภาษากับงานการค้าระหว่างประเทศ"" ณ ห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 9 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อเร็วๆนี้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2354 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2360 อีเมล์ : business@spu.ac.th
          เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/commarts/
          หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/nitatsart.sripatum
          หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/spucommarts