ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ว.การท่องเที่ยวฯ SPU จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สู่งาน Event! กับกูรู จาก CMO “กวาง” ณัฐิกา สุนทรเจริญนนท์

          วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา HTI200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ หัวข้อ "การจัดงาน Event เพื่อดึงความสนใจของลูกค้าในปัจจุบัน" และการบรรยายเชิงปฎิบัติการ(Workshop) ในหัวข้อ "Experiential marketing" โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐิกา สุนทรเจริญนนท์ General Manager & Co-Founder บริษัท Muse Coperation จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CMO Group โดยเป็นบริษัทรับจัดงาน Event ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดจนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้นักศึกษาช่วยกันออก idea และ present นำเสนอหน้าห้อง เพื่อฟัง comment จากพี่ๆ ทีมงานจัด Event จาก Muse cooperation อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาได้รับความรู้มากมาย ณ ห้องเรียน อาคาร 40 ปีศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โทร. 0 4322 4111 ,09 2537 4400,11,22,33
โทรสาร 0 4322 1000 เว็บไซต์ http://www.khonkaen.spu.ac.th/
          หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/SPUkhonkaen
          หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends