ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.หอการค้าไทยเจ้าภาพจัดกีฬาเพื่อสุขภาพสถาบันอุดมศึกษา 2560

          กิจกรรม ""มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา"" ปีพ.ศ.2560 ระดับภาคที่จะเริ่มกลุ่มกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก โดยมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 17 พ.ย. ภายในงานประกอบด้วยการเต้นแอโรบิกและร่ายรำ รวมทั้งกิจกรรม ""การเต้นสุขภาพดีด้วยศาสตร์การเต้น"" และการออกกำลังกายด้วยการ เดิน,วิ่ง, วิ่ง 3 ขา,กระโดดเชือก 50 คน เป็นต้น โดยมีสถาบันการศึกษากว่า 42 สถาบัน และนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 3,500 คน
          มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาปี 2560 นี้ มีสัญลักษณ์งานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปคน ล้อมกันเป็นวงกลมและกำลังเคลื่อนไหว หมายถึง นักศึกษาทั่วประเทศพร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนไปด้วยกัน ตัดลงมาเป็น เครื่องหมายอินฟินิตี้ อันแสดงถึงความต่อเนื่องไม่สิ้นสุดของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ล้อมสัญลักษณ์ตรงกลางด้วยรูปใบเรือ และตัวเลข 2017 หมายถึง ในปี ค.ศ.2017 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา จัดขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นเจ้าภาพ และสัญลักษณ์ทั้งหมดนี้ประกอบด้วยสีสันหลากหลาย เพื่อสื่อความหมายถึงความสดใสของเยาวชนคนหนุ่มสาว ที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยในอนาคต
          ขอเรียนเชิญท่านบรรณาธิการและกองบรรณาธิการร่วมงานกิจกรรม ""มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา"" ปีพ.ศ.2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 - 12.00 น.

          กำหนดการกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
          07.00 – 08.30 น. การลงทะเบียน
          08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ
          09.00 – 09.30 น. การเต้น Aerobic Dance
          09.30 – 10.30 น. การเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ
          10.30 – 11.30 น. -การแสดงบนเวทีกลางของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
          -การเล่นเกมภายในบูธ และกิจกรรมจากผู้สนับสนุน
          11.30 – 12.00 น. พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดโครงการ