ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

การจัดการโรงแรมราชภัฏโคราช ชวนสัมมนากาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ

          สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง Coffee Inspiration กาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) กิจกรรมสัมมนาจัดให้มีการบรรยายเรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพการทำธุรกิจกาแฟ ความรู้เกี่ยวกับ Latte Art และการ Workshop
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม อาคาร 22 ชั้น 4
          หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2240 หรือ 06-3053-1132