ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ขอเชิญร่วมฟัง! Tech Talk#10 “ แชมป์! E-Sports เกมส์ ROV ระดับนานาชาติ “ โดย ชยุตม์ สืบค้า นศ.IT SPU

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟัง Tech Talk#10 หัวข้อ E-Sports เกมส์ ROV ระดับนานาชาติ
          โดย คุณชยุตม์ สืบค้า นักศึกษา คณะ IT มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าแชมป์! การแข่งขัน E-Sports เกมส์ ROV ระดับนานาชาติ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 -16.40 น. ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
          สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/aUdSSgIodSHXTE6P2
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2195 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2196
          อีเมล์ : spu.it2012@gmail.com เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/informatics
          หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/spu.informatics
          หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends