ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อย่าพลาด!! TGDA2018 เปิดรับสมัครแล้ว ร่วมส่งผลงานรักษ์โลกเข้าประกวดกับ Thailand Green Design Awards 2018

          คงจะน่าเสียดาย ถ้าไอเดียของคุณถูกเก็บไว้คนเดียว เวลาของนักออกแบบหัวใจสีเขียวมาถึงแล้ว!!!!
          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกับ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 หรือ TGDA2018 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 ธันวาคม 2560
          สมัครเข้าประกวด http://www.tgda.in.th/register
          ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.tgda.in.th/register
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tgda.ku.ac.th

ประเภทของการประกวด
          1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
          2. ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
          3. ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
          4. ผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

กลุ่มผู้สมัครเข้าประกวด
          กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา
          กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป
          กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน
          *สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งเดี่ยวและทีม ไม่จำกัดจำนวนคน
          กำหนดการประกวด TGDA2018
          เปิดรับสมัคร สิงหาคม 2560
          แถลงข่าว กันยายน 2560
          ปิดรับสมัคร 4 ธันวาคม 2560
          ตัดสิน ต้นเดือนมกราคม 2561
          จัดแสดงผลงาน ปลายเดือนมกราคม 2561
          พิธีมอบโล่รางวัล กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ช่องทางการส่งใบสมัครและผลงาน
          1. อีเมล์ ส่งใบสมัครทางอีเมล์ tgda.kapi@gmail.com
          2. ไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและผลงาน ทางไปรษณีย์
          จ่าหน้า "ส่งใบสมัคร/ผลงาน เข้าประกวด TGDA2018"
          ผู้รับ
          สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2
          เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
          เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
          3. ส่งด้วยตนเอง ส่งใบสมัครและผลงาน ด้วยตนเอง
          สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2
          เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          โทร. 092-557-3022 หรือ 02-942-8600-3 ต่อ 208 , 213
          อีเมล์ tgda.kapi@gmail.com

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก 4 ข้อ
          1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
          (30 คะแนน) แนวคิดแปลกใหม่และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้
          2. ความสวยงาม ความประณีต
          (20 คะแนน) มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์
          3. การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
          (20 คะแนน) สามารถนำใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนอง
          ความต้องการของผู้บริโภค
          4. ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          (30 คะแนน) เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          สอบถามเพิ่มเติม
          Mobile: 092-557-3022
          Phone: 02-946-8600-3 ต่อ 208 , 213
          Email: tgda.kapi@gmail.com
          Line: tgda (ไม่มี @)

          สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
          ร่วมส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ
          มาร่วมกันสร้างโลกสีเขียวไปกับเรา #TGDA
          กด Like ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่ Facebook Fanpage
          https://www.facebook.com/TGDA.Thailand