ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

‘รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า’ รับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับนักบริหาร รับสิทธิ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่รองรับ Thailand 4.0

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM Executive Program) รุ่นที่ 23 (กรุงเทพมหานคร) เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี และผู้สมัครวันนี้จะได้รับสิทธิพิเศษอบรมหลักสูตร 'นักบริหารยุคใหม่เพื่อรองรับ Thailand 4.0' ฟรี จำนวน 24 ชั่วโมง พร้อมรับใบประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-727-3911 และ 082-788-0117 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://gspa.nida.ac.th