ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงเรียนนิธิปริญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ด้วยคะแนน 93.5 และ 93 คะแนน

          รร. นิธิปริญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก จาก สช พร้อมมุ่งมั่นปณิธานพัฒนางานทั้งด้านวิชาการ และจริยธรรม ล่าสุดเด็กนักเรียนสอบโอเน็ตได้คะแนนเต็มร้อยคะแนน 3 ปีติดต่อกัน
          โรงเรียนนิธิปริญญา ได้รับการจัดมาตรฐานให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานในระดับดีมาก ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ด้วยคะแนน 93.5 และ 93 คะแนน ตามลำดับ จากการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สช.) ในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
          นางสาวภัทรชริญา ปัทมาคม ผู้บริหารโรงเรียนนิธิปริญญา กล่าวว่า "ทางโรงเรียนรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก เราทำงานกันเป็นระบบและเป็นทีมร่วมกับครูทุกคน ทุกแผนงานมีการทำบันทึกไว้ และเรามีโครงการพัฒนาโรงเรียนหลายโครงการ ซึ่งเราก็สามารถทำตามแผนงานที่วางไว้ เช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการคลินิกภาษาไทย โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ และอื่นๆ ทีมครูสามารถดำเนินงานการสอนควบกับกิจกรรมอื่นได้ตามที่วางแผนงานไว้ ทำให้เราได้รับคะแนนสูงและอยู่ในมาตรฐานระดับดีมาก"
          "การทำโรงเรียนให้ดีมีคุณภาพ เป็นปณิธานของเรา เราให้ความสำคัญทั้งกับครู และเด็กนักเรียน และสร้างบรรยากาศของเราให้เหมือนบ้านหลังที่สอง โรงเรียนนิธิปริญญา ของเราให้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมากกับครู ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญ วัฒนธรรมของเราคือ จิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อให้ครูทำหน้าที่ในการดูแลเด็ก เราใส่ใจเด็กของเราในทุก เรามีโปรแกรมเรียนพิเศษสำหรับเด็กแต่ละกลุ่ม ทั้งเด็กเรียนเก่ง และเด็กที่อาจจะเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นๆ เราจะช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น" นางสาวภัทรชริญา กล่าวเสริม
          ล่าสุด เด็กนักเรียนโรงเรียนนิธิปริญญาสามารถสอบได้คะแนนโอเน็ตเต็ม 100 คะแนน สามรุ่นติดต่อกัน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2558 โดยในปี 2556 และ 2557 เด็กนักเรียนสอบได้ 100 คะแนนเต็มในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ คือ ด.ญ.ศตพร เอกธรรมสุทธิ์ และ ด.ช.สหรัฐ ชูช่วยพันธ์ ตามลำดับ และปีการศึกษาล่าสุด 2558 คือ ด.ช.ชนชน (อ่านว่าเด็กชายชนะชน) วงค์ฉายา สอบได้โอเน็ตเต็ม 100 คะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
          นอกจากงานวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนนิธิปริญญา ยังมุ่งเน้นในการอบรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับเด็กนักเรียนทุกคน เช่น ทุกครั้งที่เจอครู และผู้ใหญ่ เด็กๆ จะยกมือไหว้ทุกครั้ง การปลูกฝังความกตัญญูผ่านกิจกรรมวันแม่ และการส่งเสริมเด็กๆ ให้ทำดี
โรงเรียนนิธิปริญญา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และประถมศึกษา 1 – 6 ซึ่งจากความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กเล็ก ทำให้โรงเรียนมีแผนจะเปิดรับเด็กเตรียมอนุบาลในปีการศึกษาหน้า โดยเปิดรับเด็กตั้งแต่ 2 ขวบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ปกครองได้มาฝากลูกหลานให้ทางโรงเรียนช่วยดูแล
          นี่เป็นความมุ่งมั่นและปรัชญาของเรา "เรียนดี มีคุณธรรม และมีสุนทรียภาพ" นางสาวภัทรชริญา กล่าวทิ้งท้าย
เกี่ยวกับโรงเรียนนิธิปริญญา
          โรงเรียนนิธิปริญญา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นโดย พ.ต.อ. จรูญ ปัทมาคม และนางศิระ ปัทมาคม ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2504 ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และประถมศึกษา 1 – 6 มีปรัชญาในการดำเนินการเรียนการสอน คือ "เรียนดี มีคุณธรรม และมีสุนทรียภาพ " เอกลักษณ์ หรือตัวตนของโรงเรียนคือ "คุณธรรมนำชีวิต มีจิตสาธารณะ" และอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ "กีฬาเด่น เน้นสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน"
          ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/NidhiprinyaSchool