ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นิสิตมศวจัดกิจกรรมช่วยชาวอโศกข้ามถนนปลอดภัยบนทางม้าลาย

          กิจกรรมดีๆจากนิสิตมศวที่ช่วยให้ชาวอโศกข้ามถนนอย่างปลอดภัยบนทางม้าลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดของโครงการCampus Challenge 2015 by Toyota เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนอโศกมนตรี ในแคมเปญ Redline All Way Right ทางที่ใช้ ใส่ใจคนที่ข้าม ให้ชาวอโศกตระหนักถึงความปลอดภัยในการข้ามถนน โดยมีการติดสติกเกอร์สีแดงบนทางฟุตบาท และมีการใช้ผ้าสีแดงเดินครอบทางม้าลาย รณรงค์ให้ข้ามถนนในทางม้าลาย รอสัญญาณไฟ และมองขวามองซ้ายทุกครั้งก่อนข้าม ไม่เพียงแค่นั้น ยังเป็นการส่งข้อความไปยังคนขับรถ ให้มีน้ำใจใส่ใจคนข้ามถนนอีกด้วย