ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนับสนุนกองทุนผู้ยากไร้และสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์“มศว”

          ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานจัดงานเพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว รับมอบเงินสนับสนุนจากวงดิอิมพอสซิเบิ้ล จำนวน 400,000 บาท โดยมีนายเศรษฐา ศิระฉายา เป็นตัวแทนของวงในการมอบเงิน นอกจากนี้วงดิอิมพอสซิเบิ้ลยังจัดการแสดงแบบเต็มวงในงานกาลาดินเนอร์การกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนดังกล่าว โดยกล่าวว่าการสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางวงดิอิมพอสซิเบิ้ลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการบริจาคได้ที่...คุณวรางคณา มาลัยวงศ์ โทร.081 648 0181 หรือ...คุณอรอุมา ทอหลุ 088 098 4407 ทุกวันในเวลาทำการ