ตุลาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

การประกอบการอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ

กลับมาอีกครั้ง ตามเสียงเรียกร้อง สถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น Tsuji Culinary Institute และ วิทยาลัยดุสิตธานี ภูมิใจเสนอ หลักสูตรการประกอบการอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย !! เพียงปีละ 1 ครั้ง !! เริ่ม 16 มกราคม 25 เมษายน 2564 เพียงหลักสูตรละ 1-3 อ่านต่อ…

BEM ต้อนรับคณะโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร เข้าทัศนศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ด้วยความปลอดภัย อ่านต่อ…

บัญชี ม.ศรีปทุม รับน้อง ป.โท-เอก”63 สร้างสรรค์รวมพลังสามัคคี ร่วมใจสืบสานความดีแบ่งปันน้ำใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างความสมัครสมานสามัคคี ความรักความผูกพันธ์ และจิตอาสา เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รักประชาธิปไตย อ่านต่อ…

บริการวิชาการ! สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม จัดอบรม “แนะนำบริการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย”

งานบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม "แนะนำบริการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ของห้องสมุด อ่านต่อ…

“ม.ศรีปทุม” เอ็มโอยู “ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง” มุ่งผลิตบุคลากรด้านการบินคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการบิน

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ เรืออากาศโท อิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และ กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ อ่านต่อ…

ม.รามคำแหง จับมือ บจก.ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา-เพิ่มกำลังคนด้านโลจิสติกส์

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จับมือ บ.ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ…

พร้อมแล้วหรือยัง! ขอเชิญผู้พิทักษ์ไซเบอร์พังค์ทั้งหลายเข้าร่วมงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะ ICT” ประจำปี 2563

ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในรูปแบบของอีเวนต์ออนไลน์สุดพิเศษ อาทินิทรรศการโครงงานนักศึกษาสุดล้ำแนะแนวการศึกษาหลักสูตรนานาชาติข้อมูลการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเสวนาพิเศษโดยพี่ ๆ ศิษย์เก่า และวิทยากรจาก BorntoDev และยังไม่หมดเพียงแค่นี้ คณะไอซีที ขอเชิญเหล่าผู้พิทักษ์ อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “นิติเกมส์” 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะนิติศาสตร์ "นิติเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ทัชชภร มหาแถลง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) อ่านต่อ…

คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/Job-Opportunities ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 อ่านต่อ…

นศ.อาชีวะชวนประดิษฐ์ “กระทงลอยแห่งความรัก” เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง สไตล์วิถีใหม่ New Normal

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษานำความรู้วิชาชีพที่เกิดจาก การเรียนการสอน ช่วยกันออกแบบประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์กระทงจากเศษวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ อ่านต่อ…

RBRU : ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ร่วมกับนิเทศรำไพฯ พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื่อกกบางสระเก้า”

ธนาคารออมสินเดินหน้าโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้จัดอบรมสัมมนาเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์บน Digitals Platform และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสื่อกกให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยเน้นตอบโจทย์ผู้บริโภค ความต้องการของตลาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี อ่านต่อ…