สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mondly จับมือ Oxford University Press เปิดตัวแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษชุดใหม่ผ่านแอป รองรับผู้ใช้งาน 33 ภาษา

Mondly แพลตฟอร์มสอนภาษาออนไลน์ชั้นนำระดับโลก ร่วมมือกับ Oxford University Press (OUP) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดตัวแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษชุดใหม่ผ่านแอป Mondlyความร่วมมือระหว่าง Mondly กับ OUP ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การประเมินผล และการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษใน 33 ภาษา อ่านต่อ…

ศธ. เร่งยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ มุ่งผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์รองรับตลาดแรงงาน เพิ่มศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศพร้อมขับเคลื่อนอาชีวศึกษายกกำลังสอง สู่มิติใหม่อาชีวศึกษาไทย มุ่งผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) เพื่อยกระดับศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ อ่านต่อ…

โครงการพลังงานสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมแล้ว!!

โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงาน ให้กับนักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไป สำหรับปีการศึกษา 2563 พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของโรคโควิด -19ปตท.ได้ปรับกิจกรรมการให้มีทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนกราวด์ ควบคู่กันไป เพิ่มความสะดวก อ่านต่อ…

สจด. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง อ่านต่อ…

ครบรอบ 22 ปี “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

เป็นระยะกว่า 22 ปีที่ มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม จึงเป็นผลผลิตหนึ่งของต้นไม้ใหญ่ ที่มีแนวคิดและความตั้งใจอันดี ที่เหล่าบัณฑิตนักเรียนทุนจะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม กลับคืนแก่สังคมร่วมกัน อ่านต่อ…

โครงการ The EBC PRO fessional กับ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการ The EBC PRO fessional ในหัวข้อ Skills for Millennium Workforce โดย คุณภารดี จึ่งสกุล Boutique Supervisor วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 1408 อาคาร ดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

อาชีวะ รับโล่เชิดชูเกียรติด้านเทคโนโลยีความงาม

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา นางสาวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และนางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี อ่านต่อ…

สหพัฒน์แอดมิชชั่น เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมมอบสินค้าเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ

นางสาวเบญญาสิริณัฐ ธนพรโชคไชย ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน แผนกโฆษณาและสื่อสารองค์กร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งโรงเรียนที่ถ่ายทอดสัญญาณการติวฟรีออนไลน์ในโครงการ สหพัฒน์แอดมิชชั่น ในรูปแบบ Live Streaming Class ติวฟรีแบบใหม่ อ่านต่อ…

Open House at Regent’s International School Bangkok

Time to book your place now! 23rd October 2020 is Open House for potential new parents and students in Early Years, Primary and Secondary. We are a English National Curriculum day and boarding international school that offers an excellent education for children aged from 2 to 18.We offer IGCSE and อ่านต่อ…