กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

อาชีวะจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทุนให้บุตร-หลาน ของสมาชิกสหกรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ บุตร หลาน ของสมาชิกสหกรณ์ โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ อ่านต่อ…

อุตสาหกรรมการบินจะผ่านไปอย่างไรกับโควิด 19 (COVID-19)

นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มต้นขึ้นจากประเทศจีน หลังจากนั้นก็มีข่าวการระบาดเพิ่มขึ้นทุกวัน จนต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นโควิด 19 (COVID 19) ซึ่งวิกฤตโควิด-19 เริ่มมีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศ อ่านต่อ…

รมว.ศธ.มอบโล่ เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและบุคลากรอาชีวะ เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี อาชีวศึกษา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีภารกิจในการสร้างกำลังคนให้ตอบสนองกับนโยบายการพัฒนาประเทศและภาคการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ 3 หน่วยงาน สานต่ออาชีพการทำเกษตรและการเลี้ยงโคนม สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ปวส. และปริญญาตรี ให้บุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาปวส.และปริญญาตรีให้บุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์โคนม ตลอดหลักสูตร ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 2566 อ่านต่อ…

วธ. – เปิดบทเรียนออนไลน์ “MOOC” หลักสูตร โควิด-๑๙ และระบาดวิทยา

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการบทเรียนออนไลน์ "MOOC" หลักสูตร โควิด-๑๙ และระบาดวิทยา โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นาวาเอก พรหมเมธ อติแพทย์ อ่านต่อ…

ห้ามพลาด! บัญชี SPU ขอเชิญร่วมฟัง Talk Online “เรียนแบบมืออาชีพ กับการปฏิบัติงานจริงที่ SPAC คณะบัญชี SPU”

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Talk Online เรียนแบบมืออาชีพ กับการปฏิบัติงานจริงที่ SPAC คณะบัญชี SPU"โดยนางสาววิรันดา อิสมาแอล ผู้จัดการหอพักวิรันดานางสาวอนงค์นาถ งิ้วลาย พนักงานตรวจสอบ บริษัท DIA International Audit Co., Ltd.อาจารย์จิตรลดา อ่านต่อ…

สนอ. มอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ปี’63

ผศ. วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมี ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา อ่านต่อ…

อพวช. เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp ประจำเดือน ก.ย. ใหม่ 6 ค่าย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp ในเดือนกันยายน 2563 ใหม่ 6 ค่าย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนระดับชั้น ป.4 ป.6 อ่านต่อ…

ละแมะ ละอยากให้ฟัง! SPU Tech Talk Season 7 #2 “พลิกโฉมธุรกรรมทางธุรกิจแห่งอนาคต ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี BLOCKCHAIN”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงกับการบรรยายสุดพิเศษ ในโครงการ Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 2ในหัวข้อ Decentralizing the future by Blockchain Smart อ่านต่อ…

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ร่วมสร้างไทยสู่ศูนย์กลางการศึกษาระดับโลก พร้อมเปิดประตูต้อนรับนักเรียนรุ่นแรก

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ร่วมสร้างไทยสู่ศูนย์กลางการศึกษาระดับโลกพร้อมเปิดประตูต้อนรับนักเรียนรุ่นแรก มุ่งถ่ายทอดความเป็นเลิศรอบด้าน ภายใต้แนวคิด A Great Heart Takes You Furtherโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ (Kings College International School Bangkok) อ่านต่อ…