กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ด่วน! ขอเชิญร่วมฟัง บัญชี SPU Talk Online “เทคโนโลยีสมัยใหม่งานบัญชี”

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง บัญชี SPU Talk Onlineหัวข้อ เทคโนโลยีสมัยใหม่งานบัญชี"เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.ทาง FB LIVE เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนวิทยากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคลและบัญชีการเงิน บริษัท อ่านต่อ…

Regent’s International School Bangkok will be reopening for an “Intensive Extra Tutorial Course” from 1 to 14 July for our own students.

Regents International School Bangkok will be reopening for an Intensive Extra Tutorial Course from 1 to 14 July for our own students. Also, there will be extra courses at the Yamaha Music School at Regents, a Football Intensive Camp by Premier League Football Academy and a Swimming Summer Camp by อ่านต่อ…

สอศ. เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจการกีฬา แห่งแรกของประเทศไทย วท.ราชสิทธารามนำร่อง

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ อ่านต่อ…

New Normal ของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ หนึ่งในแบบฉบับโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ได้เดินหน้าจัดเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับการเปิดสอนที่โรงเรียนอีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสริมแบบเข้มข้น Intensive Extra Tutorial Course รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะความสามารถด้านดนตรีจัดสอนโดยโรงเรียนดนตรี Yamaha อ่านต่อ…

นศ.คณะวิทย์ ม.มหิดล วิจัยพืชชายฝั่งตรวจจับน้ำมันรั่ว เฝ้าระวังระบบนิเวศทางทะเล

การเกิดน้ำมันรั่วไหลในท้องทะเล ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่ง รวมถึงทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งสาเหตุของการรั่วไหลเกิดขึ้นได้ทั้งตามธรรมชาติ และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ อ่านต่อ…

พลัสฯ จับมือ ม.เกษตร ปั้น “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด”

ครั้งแรกในไทย สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยอย่างบูรณาการพลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างมิติใหม่ ส่ง PLUS Eduplex ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด ในโครงการที่พักอาศัย กับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชูจุดแข็งผู้นำด้านงานดูแลที่พักอาศัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มจธ. ร่วมกับ SEAC เปิดตัว “ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (กลาง) อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเมธ อังคะศิริกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา นพรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ดร.อรกัญญา เยาหะรี (ที่ 1 จากซ้าย) อ่านต่อ…