กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต”

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ คุณค่าของชีวิตที่มาและความสำคัญโครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว ๙ ครั้งโดยเฉลี่ยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อ่านต่อ…

บทความ “โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 8)”

Credit : forbes.com, nymag.comโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกูลรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มา : https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=7111 โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 8) ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง Covid-19 อ่านต่อ…

เปิดเว็บไซต์ “Thailand Learning.Org” กับการฝ่าวิกฤตการศึกษาช่วงโควิด 19

โควิด19 คือโรคใหม่ทำให้สังคมโลกต้องหยุดชะงัก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมากนับตั้งแต่มีการสั่งปิดสถานศึกษาในทุกมุมโลก สำหรับประเทศไทย มีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการในการปิดสถานศึกษาภายใต้เหตุผลพิเศษเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาทั่วประเทศ อ่านต่อ…

วิศวะมหิดล เปิดหลักสูตร ป.เอกวิศวกรรมสหวิทยาการ ปั้น “วิศวกร-นวัตกร New Normal” ป้อนตลาด

โลกหลังวิกฤติโควิด-19 ไม่เพียงเปลี่ยนวิถีชีวิตและสุขภาพคนทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวคิดเปิดหลักสูตรใหม่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสหวิทยาการ (Doctor of Philosophy Program in Interdisciplinary Engineering) อ่านต่อ…

อบรมไกด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครวันนี้ถึง 8 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน ๕๐ คน แบ่งเป็น – ภาษาจีนกลาง ๒๕ คนภาษาอังกฤษ ๒๕ คนโดยหากมีผู้สมัครและหรือมีผู้สอบผ่านเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุข้างต้น อ่านต่อ…

สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้ โครงการบ้านราคา 45 ล้านบาท สร้างใน 10 เดือน ขายก่อนเสร็จ!

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบภายใน และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมบางส่วน พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่เรียนดี มีผลงานดี และนักศึกษาที่สนใจ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อ่านต่อ…

การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน) Management Skills for Senior Front Office Starr in Hotels and Resorts

การบริหารงานส่วนหน้าให้เกิดความราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงและสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาพัก ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษา และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่มาสารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ อ่านต่อ…

ด่วน! ไอที ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจโดยใช้ AI Auto Chatbot” ในรูปแบบ Online Workshop

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมการอบรม ในรูปแบบ Online Workshop หัวข้อ การพัฒนาธุรกิจโดยใช้ AI Auto Chatbotมีเวลาให้เลือกเพื่อความสะดวกในการเข้าอบรมเหมาะสำหรับใครที่มีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ สนใจอยากได้เครื่องมือ ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายเพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย อ่านต่อ…

ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเข้าวัดสอนพระเณรฝึกอาชีพขยายผลสู่ชุมชน

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลผ่อนปรนระยะที่ 4 สถานศึกษาอาชีวศึกษา หลายแห่งได้ดำเนินการ เตรียมความพร้อมในส่วนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมพื้นที่เรียนในสถานศึกษา เพื่อเว้นระยะห่าง และการให้บริการฝึกอาชีพ แก่ชุมชน อ่านต่อ…

ห้ามพลาด!! ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ MAPS ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรู้เรื่องเอเชียแปซิฟิกแบบเจาะลึก หนทางรอดในทุกวิกฤติเศรษฐกิจ

โครงการปริญญาโท เอเชียแปซิฟิกศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Master of Arts in Asia Pacific Studies, Thammasat University) หรือ MAPS ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและคนรุ่นใหม่ (Young Executive) อ่านต่อ…

DPU เปิดรับสมัคร นศ.สาขาการโรงแรม “ทำงานไป เรียนไป”จบได้ใน 2ปี

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน สาขาการโรงแรม ภาคพิเศษ (เรียนวันอาทิตย์) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส.ด้านการโรงแรมที่ต้องการเรียนควบคู่กับการทำงาน และผู้ที่ทำงานโรงแรม หรือการบริการที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิ โดยมีรายวิชาที่น่าสนใจ อาทิ อ่านต่อ…

ทีเส็บ ปั้นเด็กไมซ์ ในยุคโควิด เตรียมพร้อมเปิดกิจกรรมไมซ์ในยุค NEW NORMAL

อุตสาหกรรมไมซ์ในเมืองไทยเร่งสร้างคน สร้างงาน ลุยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนอย่างเร่งด่วน ซึ่งหลายมาตรการเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและบุคลากรไมซ์ ล่าสุดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ อ่านต่อ…