กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

สัมมนาออนไลน์ >> New !!! เลขานุการยุคใหม่มืออาชีพ ยุค4.0 (Smart Secretary) ระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร”

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 รอบเวลา 13.00-16.00 น.หลักการและเหตุผลท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น นักบริหารจัดการยุค 4.0 ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนปัจจุบันตำแหน่งระดับ นักบริหารจัดการยุค 4.0 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: EPP มอบแผ่นพลาสติกใส 1 แสนแผ่น ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมใจสู้ภัย Covid-19

คุณธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด หรือ EPP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมมือกับโครงการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการเร่งด่วน เพื่อฝ่าวิกฤต Covid-19 อ่านต่อ…

สถาบันภาษา มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปี 2563 (รอบสอง)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) ตั้งแต่วันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 ดังนี้หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) และมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ อ่านต่อ…

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดทำกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายและกล่องคัดกรอง ต่อเนื่องจากทำหน้ากากอนามัย

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากแนวนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความเป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้วางแผนเป็นระยะ ๆ อ่านต่อ…

สนใจฝึกฝึมือเทคโนโลยีชั้นสูง เชิญมุ่งมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง จำนวน 11 สาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันบัดนี้เป็นต้นไปสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 113 ม.10 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000โทรศัพท์ 0 3233 7609, 0 อ่านต่อ…

การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้เป็นสถาบันจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินให้แก่บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินรวมทั้งผู้สนใจทั่วๆไป และยังมีส่วนช่วยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในการปรับปรุงเนื้อหาการบรรยายเพื่อนำไปใช้ในการอบรม อ่านต่อ…

ตามติดชีวิตการเรียนการสอนออนไลน์ by Airline Business SPU

Online Learning by Airline Business SPUตามติดชีวิตการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID-19 กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเมื่อเสร็จสิ้นการสอนกลางภาค 2/2562 สถานการณ์ไวรัส COVID -19 เริ่มระบาด อ่านต่อ…