กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง 100% ตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษาประเภทส่งเสริมเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา อ่านต่อ…

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) อ่านต่อ…

มทร.พระนคร เปิดคอร์สออนไลน์ ฝึกทักษะทำอาหาร และงาน DIY ฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตรการทำอาหารอย่างง่าย และงาน DIY จากผ้า ซึ่งเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live) ทาง www.facebook.com/hecrmutp2016 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป อ่านต่อ…

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัคร #รอบAdmission1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 เม.ย. – 27 เม.ย. 63 นี้

น้องๆ ม.6 เตรียมตัวให้พร้อม!คณะ ICT ม.มหิดล จะเปิดรับสมัคร #รอบAdmission1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 เม.ย. – 27 เม.ย. 63คุณสมบัติผู้สมัครเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณGPAX ไม่น้อยกว่า 2.50มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า อ่านต่อ…

ONLINE COURSE การออกบูธและหาลูกค้าในต่างประเทศ

ONLINE COURSE การออกบูธและหาลูกค้าในต่างประเทศ Trade Shows and Overseas Sales Trips เรียนออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก ถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากร ได้เหมือนคลาสปกติการไปออกบูธและหาลูกค้าในต่างประเทศจะทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักในต่างแดนและได้ลูกค้าใหม่ๆ จากประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คลาสออนไลน์ห่วงใยน้องๆ แจกเจลล้างมือป้องกัน โควิด-19

นายปัญญธร วรดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานคลาสออนไลน์ แพลตฟอร์มการศึกษารูปแบบใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด ทลายทุกข้อจำกัดของวัยมัธยม จัดกิจกรรมแนะนำเว็บไซต์ ClassOnline และ ClassOnline LIVE และแจกเจลล้างมือ รวมถึงยาดมโป๊ยเซียนให้กับน้อง ๆ อ่านต่อ…

ว.วิศวกรรมสังคีต สจล. ชวนประกวดทำเพลงออนไลน์ ห่างไกลโควิด-19

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่ 13-18 ปี ที่มีใจรักดนตรี เข้าร่วมประกวดทำเพลงออนไลน์ ในโครงการ Futuristic Music Contest ทั้งประเภทศิลปินเดี่ยว และประเภทวงดนตรี ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ดนตรีด้วยเทคโนโลยีไร้พรหมแดน ห่างไกลโควิด-19 อ่านต่อ…

52 มหาวิทยาลัย ขานรับนโยบาย อว. พิจารณาลด-ผ่อนผันจ่ายค่าเทอมจากผลกระทบโควิด-19

52 มหาวิทยาลัย ขานรับนโยบายพิจารณาลดค่าเทอม-ผ่อนผันชำระค่าเทอม-ออกมาตรการช่วยเหลือให้กับนิสิตนักศึกษา เยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 หลังออกประกาศเรียนหนังสือออนไลน์ ทปอ.เรียกประชุมมหาวิทยาลัย สแกนหาคณะที่ลดค่าเทอมพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือที่ดีที่สุด ด้านราชภัฎ พิจารณาลดค่าเทอม ช่วยค่าเน็ต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง” เพื่อโรงเรียนพระดาบส

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบเงินบริจาค พร้อมอะไหล่รถยนต์และอะไหล่ยาง จาก นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ และนางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ POP และผู้ดำเนินโครงการ ชลิต อ่านต่อ…