มีนาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

คณะ ICT ม.มหิดล ได้เปิดโปรแกรมใหม่ของการอบรม ภายใต้โครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดโปรแกรมใหม่ของการอบรม Retraining Coaching ICT Professionals (TT101 : TechTalk, IT641 : Agile Software Development Best Practices, IT661 : Information Security Management Best Practices) ดำเนินการสอนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวงการ ICT ของประเทศ อ่านต่อ…

5 นักเรียนอาชีวะ เข้าชิงชัยประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ชิงที่ 1 ตัวแทนประเทศไทย

ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษ เปิดเผยว่า ได้มอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 12 หัวข้อ Learning Chinese, Creating Brighter Future เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนของประเทศไทย อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม เปิดบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904

วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จัดอบรม หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ถ่ายทอดองค์ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุมวันนี้ (23 ก.ค.62) ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

เออาร์ไอทีหนุน 5 เยาวชนไทย ลุยศึกชิงแชมป์โลกด้านไอที ที่สหรัฐอเมริกา

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัด และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship และเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น อ่านต่อ…

กสอ. จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาบุคลากร งานบริการวิชาการและนวัตกรรม หรือกิจกรรมงานวิจัยด้านอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ให้เกิดความเข้มแข็ง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง อ่านต่อ…

สอศ.ร่วมกับสวทช. พัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวะสู่การเป็นนวัตกร

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าโครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เป็นความร่วมมือที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) อ่านต่อ…

เออาร์ไอทีหนุน 5 เยาวชนไทย ลุยศึกชิงแชมป์โลกด้านไอที ที่สหรัฐอเมริกา

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัด และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship และเวที Adobe Certified Associate World Championship ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำผู้บริหารลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และในนามผู้แทนกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อ่านต่อ…

Capstone Project @ DPU X ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปั้นอาจารย์ดรีมทีมเป็นเดอะเทรนเนอร์

การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อการอยู่รอด และความสำเร็จ ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างในวันนี้Capstone Project for Entrepreneur Workshop กิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป้าหมายอยู่ที่การ "สร้างและส่งต่อ" พร้อมกับ "ต่อยอด" อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษ “ทำงานด้วยจิต บริการด้วยใจ” สร้างแรงบันดาลใจในการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหารหน่วยงาน

ม.ศรีปทุม พัฒนาศัยกภาพเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการปฎิบัติงาน สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน "ทำงานด้วยจิต บริการด้วยใจ"อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทำงานด้วยจิต บริการด้วยใจ" โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อ่านต่อ…

101 เหตุผลต้องพาลูกไปงาน “มหกรรมการศึกษาระดับประเทศ ครั้งที่ 11 จ.ร้อยเอ็ด”

"เราต้องพัฒนาคุณภาพ ทั้งผู้สอนหรือครูต้องได้รับการฝึก ส่งอบรมเสริมทักษะต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หลายโรงเรียนให้การส่งเสริม มีห้องเรียนพิเศษสอนด้านภาษา มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีทักษะเข้ามาสอนเด็กๆ เรามีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานแล้ว อ่านต่อ…

วสท. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว รองรับภัยพิบัติและเศรษฐกิจยั่งยืน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม ร่วมกับ สกสว.และกรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้า "กฎกระทรวง และมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับใหม่" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.เจ้าพระยา คว้ารางวัลชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อ่านต่อ…