มีนาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ศศินทร์ฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ แสดงความยินดีผู้ชนะรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวด SCB Future Leader Challenge 2019

ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ คุณพัตราภรณ์ สิโรดม Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทีม The Four Horsemen อ่านต่อ…

การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง TK park ผุดจุดบริการชั่วคราว

การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่งTK park ผุดจุดบริการชั่วคราว รองรับการยืม-คืนหนังสือช่วงปิดปรับปรุงพื้นที่ 6 เดือนจากการที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park มีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงพื้นที่บริการ บริเวณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นเวลา 6 เดือน อ่านต่อ…

สัมภาษณ์นักศึกษา มจพ. ความคิดเห็นและความประทับใจวันไหว้ครู ปี’62

องค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มจพ. กรุงเทพ ฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และ มจพ. วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี อ่านต่อ…

สายแนนลำตะคอง ราชภัฏโคราช ผ่านฉลุย ! เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกวดโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 62

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง DVD บันทึกการแสดงสดวงดนตรีพื้นบ้านสายแนนลำตะคอง เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก)ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า อ่านต่อ…

งานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 The 6th SAU National Interdisciplinary Conference 2019 (SAUNIC 2019)

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 The 6th SAU National Interdisciplinary Conference 2019 (SAUNIC 2019) ภายใต้กรอบแนวคิด "จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ อ่านต่อ…

อาชีวะปรับปรุงหลักสูตรระดับปวส. พ.ศ. 2562 ให้สอดรับกับบริบทโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช (พ.ศ.) 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ประกอบด้วย ครู อาจารย์จากสถานศึกษาในสังกัดสอศ. ศึกษานิเทศก์นักวิชาการศึกษา อ่านต่อ…

เครือสหพัฒน์ จับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการศึกษา กับโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนของเครือสหพัฒน์ และ โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อเดินหน้าพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยร่วมกัน โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นโรงเรียนชั้นนำแห่งหนึ่งของเอเซีย อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์) ช่วง 4/2562รับสมัคร ถึง 31 ก.ค. 62 นี้!!!เริ่มอบรม 17 ส.ค. 62คอร์สที่เปิดอบรม- ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน- การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ- ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ- สนทนาภาษาจีน 1- พัฒนาทักษะภาษอังกฤษ : อ่านต่อ…

เสริมสร้างภาวะผู้นำ! SITI SPU อบรมค่ายผู้นำนักศึกษา “บัณฑิตพันธุ์ใหม่”

คณะสหวิทยการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา เหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SITI SPU มุ่งเน้นผู้นำเพื่อสังคม เก่งและดีมีคุณภาพดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมค่าย "โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา" อ่านต่อ…

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง! นศ.ป.เอก EDA. SPU เรียนรู้ เทคนิคการบริหารจัดการ ร.ร.บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ กับนักศึกษาปริญญาเอก Ph.D. EDA ม.ศรีปทุม เทคนิคการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จฯ ณ ร.ร.บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และอาจารย์ประจำหลักสูตร (Ph.D. EDA) จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กว่า 16 ปี สสวท. จับมือ “ข้าวตราฉัตร” กับภารกิจดันอัจฉริยะเด็กไทยสู่เวทีโลก ภายใต้โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. เชิญ "ข้าวตราฉัตร" เข้าร่วมภารกิจดันอัจฉริยะเด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก ภายใต้การเป็นผู้สนับสนุนหลักผ่านโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (หรือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ) ซึ่งในปี 2562 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กลุ่มทรู สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา ในโครงการ True Capability Center

กลุ่มทรู โดย นายอรรถ อรุณรัตนพงษ์ (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม ในโครงการ True Capability Center อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

พิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปีดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๒วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
กำหนดการเวลา ๐๙.๐๙ น. – อ่านต่อ…

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดหลักสูตร IELTS Preparation Programme รุ่นที่ 1

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดหลักสูตร IELTS Preparation Programme รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 7 มิถุนายน 2562 ให้กับตัวแทนจาก 3 เหล่าทัพไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS และพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ในการสอบชิงทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย อ่านต่อ…

ภาพช่าว: ยันฮีบริบาล จัดกิจกรรมอาสาเพื่อชุมชน

คุณจินตนา งามพรหม ครูประจำโรงเรียนยันฮีบริบาล พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 27 ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมเสริมพัฒนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนกองขยะย่านหนองแขม นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โรงเรียนยันฮี อ่านต่อ…

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดหลักสูตร IELTS Preparation Programme รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม- 7 มิถุนายน 2562 ให้กับตัวแทนจาก 3 เหล่าทัพไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS และพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ในการสอบชิงทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย โดยการอบรมจัดขึ้นที่ สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) อาคาร Zen Central World ชั้น 14Mr. Terence Bell อ่านต่อ…

จุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 เรื่อง “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่การเมืองมีการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ตามมา เช่น การสื่อสารตอบโต้ทางสื่อสังคมออนไลน์ของ ผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง การใช้คำพูดในลักษณะ Hate Speech โดยมองข้ามในเรื่องการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อ่านต่อ…

เริ่มแล้ว เปิดโรงเรือนปลูกกัญชาราชมงคลอีสานเพื่อประโยชน์การแพทย์

ราชมงคลสกลนครมุ่งขับเคลื่อนคลัสเตอร์ด้านอาหารและสุขภาพ ลุยเปิดโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพาน และเปิดโอกาสให้ให้บุคลากรภายในเข้าชมโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร อ่านต่อ…

ประสบการณ์จริง ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ กับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุกกับมืออาชีพ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ วิทยากรโดยคุณกอล์ฟ ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด จะมาบรรยายกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม อ่านต่อ…

2 หัวข้อประสบการณ์ตรงด้านการบริหารธุรกิจ กับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการแชร์ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ (ตัวจริงเสียงจริง) ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมศรีลินี อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ "การปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน"โดย ดร.รมย์ฤดี อ่านต่อ…

ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ บ.นามยง เทอร์มินัล พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ ดร.เทพรัตน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร อ่านต่อ…

เฟรชชี่”62 คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม มอบตัวเป็นศิษย์

สืบสานความเป็นไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และตัอนรับเฟรชชี่ "62 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ สู่ SPU SMARTผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และกล่าวต้อนรับลูกๆเฟรชชี่"62 นักศึกษาใหม่ อ่านต่อ…

จุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 เรื่อง “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่การเมืองมีการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ตามมา เช่น การสื่อสารตอบโต้ทางสื่อสังคมออนไลน์ของ ผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง การใช้คำพูดในลักษณะ Hate Speech โดยมองข้ามในเรื่องการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อ่านต่อ…

นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัล “การใช้ Application Software ทางด้านภาษี iTax ในยุคดิจิทัล”

เสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม อบรม"การใช้ Application Software ทางด้านภาษี iTax ในยุคดิจิทัล" เพื่อการเป็นนักบัญชีดิจิทัลคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ่านต่อ…

วิศวะ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ นักเรียน ร.ร.สารวิทยา

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้การใช้ "Arduino for embedded control system" แก่นักเรียน ร.ร.สารวิทยา เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อาจารย์เสมา พัฒน์ฉิม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การใช้ อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์) ช่วง 4/2562 รับสมัคร ถึง 31 ก.ค. 62 นี้!!! เริ่มอบรม 17 ส.ค. 62คอร์สที่เปิดอบรม- ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน- การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ- ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ- สนทนาภาษาจีน 1- พัฒนาทักษะภาษอังกฤษ : อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารออมสิน อ่านต่อ…